Tre steg till en mer träffsäker rekryteringsprocess

Rekryteringsprocesser kan uppfattas som svåra och tidskrävande. På internet florerar det mängder med tips och råd för lyckas med sin rekrytering. Faktum är att det inte behöver vara så svårt. Vår rekryterare Matilda listar tre steg till en effektiv och mer träffsäker rekryteringsprocess.

1. Satsa på ett grundligt förarbete och en tydlig kravprofil.

För att uppnå en effektiv rekryteringsprocess krävs ett utförligt och grundligt förarbete, innan man sätter igång sökandet efter rätt profiler. Identifiera behovet, vilka kvalifikationer och egenskaper som eftersöks och vilken kompetenslucka som ska fyllas. En tydlig och väl genomarbetad kravprofil kommer inte bara minimera risken för felrekryteringar, det kommer även underlätta för sökningen av profilen och leda till en mer effektiv process.

2. Arbeta med search på rätt sätt.

När kravprofilen är satt bör man identifiera var målgruppen finns. Vilka kompetenser eftersöker ni och i vilka kanaler kan man hitta dessa? Det är viktigt att komma ihåg att kvantitet inte alltid går före kvalité. Ett stort antal kandidater i urvalsprocessen behöver nödvändigtvis inte innebära bättre chans att träffa rätt. Det är även viktigt att tänka på hur man som rekryterare bemöter kandidaterna, vilken tonalitet och vilket språkbruk som används i till exempelvis arbetsbeskrivningen. Hur utformningen av annonsen ser ut kan påverka vilka kandidater som uppmärksammar tjänsten.

3. Satsa på kompetensbaserade intervjuer.

Kompetensbaserade intervjuer är djupintervjuer som hålls genom en strukturerad metod där man använder sig av öppna frågor som ska mäta kompetens, erfarenheter och personliga egenskaper. För att få ut så mycket relevant information som möjligt från intervjun är det därför viktigt att utforma en bra intervjumall vars syfte är att mäta dessa kompetenser, erfarenheter och egenskaper. Genom att använda sig av en kompetensbaserad intervjumetod minskar risken för fördomar och omedvetna normer som kan påverka bedömningen av kandidaten. En intervjumall underlättar det även för rekryteraren att undvika lägga ner tid på frågor som inte är relevanta för tjänsten.

Bonus-tips!

Säkerställ en positiv kandidatupplevelse! Låt er grymma organisationskultur lysa igenom under hela rekryteringsprocessen. Se till att de som visar intresse för tjänsten känner att de är viktiga både för dig och bolaget. Ett sätt att visa det på är återkoppling. Om det är över mail, telefon, LinkedIn eller andra kanaler vet du nog bäst själv, men återkopplingen är A och O oavsett plattform. Kandidater som inte får återkoppling i rekryteringsprocesser blir frustrerade och får en negativ bild av er som företag – och det vill ni definitivt undvika! Skapa enkla metoder för att hålla dialog med kandidaterna under processen så att ni kan leverera den återkoppling som behövs.


Matilda - Senior Talent Sourcer


Publicerades: 14 mar 2022

  • Rekrytering

Hitta din nästa kollega idag!

Vill ni höra mer om oss och hur vi arbetar med rekrytering? Vi kommer gärna ut till er på ett kortare möte för att berätta mer.

Boka möte här
Välkommen till Job Solution Swedens hemsida.

Letar du efter Job Solution Holding? Vänligen besök deras hemsida här.