Rekryteringsfirma Headhunting Job Solution Logo

Hur kan vi effektivisera
din rekrytering?

Vi är experter på headhunting och search. För att göra vår expertis lite extra spetsig så har vi valt att fokusera på branscherna nedan.

Headhunter Samhällsbyggnad och infrastruktur Headhunter Samhällsbyggnad och infrastruktur

Sen vår start år 2015 har Samhällsbyggnad och Infrastruktur varit en väldigt aktiv sektor för vår del, och vi har fått vara med på en fantastiskt spännande resa de senaste åren. I samband med vårt intåg på marknaden var konjunkturen på väg upp igen efter en mindre dipp från finanskrisen.

Bostadsbyggandet hade en väldigt aktiv roll i samhällsutvecklingen åren 2015 till 2018, med en liten dipp fram till år 2021. Nu ser vi att bostadsbyggandet ökar igen, och vi ser hur nya samhällen skapas i symbios med bostadsbyggandet.

För oss som ser marknaden utifrån är det tydligt att maktbalansen har skiftat de senaste fem till tio åren, och att det numera är arbetstagarens marknad - inte arbetsgivarens. Det klassiska rekryteringssättet med annonser och reklam kanske inte ger den direkta effekten som bolagen behöver. Arbetstagarna har i större utsträckning koll på sitt värde, vilket leder till att rekryteringsprocessen bör kretsa mer kring vad arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren, och inte vice versa. Utveckling och utmaningar i form av attraktiva projekt står högt i fokus hos arbetstagarna.

Vi kan bidra med vårt nytänkande sätt när det kommer till rekrytering. Vi hjälper till med alla tänkbara roller inom sektorn, så som Projektledare, Gruppchefer, Arbetsledare, Inköpare, Kalkylatorer, Projekteringsledare etc.

Är det så att du vill höra mer om hur vi kan hjälpa dig med att träffa nya kandidater?

Hör av dig till Viktor på viktor.ronn@jobsolution.se , eller ring honom på +46 733 697 737.

Headhunting firma Energi och Industri Rekryterare Energi och Industri Search Firma Energi och Industri

Sedan år 2016 har vi succesivt ökat vår närvaro inom Energi- och Industrisektorn. Vi har sett en fin utveckling i branschen som tar stora kliv, men precis som för alla som är verksamma inom sektorn ser vi att det är en global förändring som sker. Det är en stor förändring att gå mot förnybar energi, med allt var det innebär, samtidigt som industrisektorn får stora statliga medel för forskning och utveckling.

Att parera dessa två delar är utmanande och vi ser att kandidaterna som efterfrågas idag har en liten annan nisch och kunskap än vad som efterfrågades för tio år sedan. Stora förändringar kräver stora investeringar och vi som rekryteringsföretag vill vara med på den här branschens resa och bidra med det vi kan. Vi hjälper er på ett priseffektivt sätt att få fram rätt profil som krävs för att fortsätta utvecklingen av branschen.

Vi hjälper till med alla tänkbara roller inom Energi- och Industrisektorn. Valideringsingenjör, Processingenjör, Automationsingenjörer och Projektledare är exempel på roller som vi rekryterar dagligen till våra kunder runt om i Sverige.

Är det så att du vill höra med om hur vi kan hjälpa dig med att träffa nya kandidater?

Hör av dig till Viktor på viktor.ronn@jobsolution.se , eller ring honom på +46 733 697 737.

Rekrytering Ekonomi och Management Headhunter Ekonomi och Management Search Headhunting Ekonomi och Management

De senaste åren har bristen på kompetens inom Ekonomi- och Managementsektorn skapat tillväxtutmaningar för företag. Vi har sett en explosion av antal företag i Sverige - och dessa bolag behöver ofta extern hjälp inom vissa områden. Med en ökad efterfrågan av specifika tjänster, har marknaden delats upp än mer, där många bolag specialiserar och profilerar sig med en spetskompetens.

Marknaden har alltså haft en stark tillväxt, men där Ekonomi- och Managementsektorn inte riktigt har kunnat hänga med. För oss är det tydligt att den klassiska marknadsföringsmodellen med annonser och reklam inte längre är lika funktionell. Kandidaterna vill idag veta exakt vad det innebär att jobba för bolag X, vad bolag Y kan erbjuda för projekt och vad bolag Z har för spetskompetens inhouse som kandidaten kan ansluta sig till.

Vi jobbar brett inom branschen, de senaste åren har vi hjälpt våra kunder att tillsätta kandidater som bland annat jobbar som Redovisningskonsulter, Revisorer, Lönekonsulter, Financial Controllers, Business Controllers och Managementkonsulter inom t.ex. Risk och Compliance eller försäkring.

Genom åren har vi byggt upp ett stort nätverk med kompetenta individer som är redo för nästa utmaning.

Är det så att du vill höra med om hur vi kan hjälpa dig med att träffa nya kandidater?

Hör av dig till Carl på carl.renman@jobsolution.se , eller ring honom på +46 709 590 303.

Search El-VVS och Bygginstallation Headhunter El-VVS och Bygginstallation Rekryteringsfirma El-VVS och Bygginstallation

Med högkonjunkturens toppnivå i mitten på 2010-talet exploderade antalet nybyggen i Sverige. En följd av det blev att bygginstallationen fick sig en ordentlig skjuts.

Bristen på en utbredd kompetens i samhället inom dessa sektorer var ett faktum och marknaden skiftade från att ha varit arbetsgivaren, till att bli arbetstagarens. En helt annan införsäljningsprocess var tvungen att tillämpas. Trots att konjunkturen har pekat alltjämt mer avvikande uppåt så förväntas det här segmentet att få en skjuts efter covid-19. Saker som ger ytterligare indikationer på det här är att bostadsbyggandet har ökat i takt - och har prognoser som pekar uppåt. Med det sagt kommer branschen också ha ett större efterfrågat behov.

I dagsläget jobbar vi med flera olika delar inom den här sektorn. Roller som vi dagligen hanterar kan t.ex. vara Elektriker, VVS-montörer, Projektledare, Servicetekniker, Besiktningsmän, Säkerhetstekniker.

Är det så att du vill höra med om hur vi kan hjälpa dig med att träffa nya kandidater?

Hör av dig till Viktor på viktor.ronn@jobsolution.se , eller ring honom på +46 733 697 737.

Rekryterare IT branschen Headhunter IT branschen Search Bolag IT Rekryterare

IT

År 2019 kom en rapport om att 60 000 utvecklare kommer att saknas år 2022. I och med IT-sektorns explosionsartade behov av kompetens råder det stor arbetsbrist på många ställen i landet. Covid-19 pandemin har bidragit till en ytterligare skjuts av efterfrågan på programmerare då digitaliseringen tog ett språng i utvecklingen i landet.

Vi särskiljer oss gentemot många andra rekryteringsföretag som jobbar med programmerare. Vårt nätverksbyggande över tid gör att vi kan applicera ditt företags fördelar i våra dialoger med kandidater som finns i vårt nätverk. Mycket är timingbaserat i branschen, och attraktiva projekt är något som lockar kandidater vid rätt tidpunkt.

Vi har suttit på flertalet projekt över landet tillsammans med kunder, både stora miljardföretag och mindre start-ups. Vi har god förståelse för vilken typ av profil som skulle kunna bidra till just er verksamhet och era projekt. Profiler som Java-utvecklare, .Net-utvecklare, UI/UX-designers, Front-end- och Back-endutvecklare är något som vi dagligen hjälper våra kunder att träffa.

Vi jobbar dock över hela spektrumet och hjälper till med vad än kunden efterfrågar om vi har den typen av profiler i vårt nätverk.

Är det så att du vill höra med om hur vi kan hjälpa dig med att träffa nya kandidater?

Hör av dig till Carl på carl.renman@jobsolution.se , eller ring honom på +46 709 590 303.

Hitta din nästa kollega idag!

Vill ni höra mer om oss och hur vi arbetar med rekrytering?
Vi kommer gärna ut till er på ett kortare möte för att berätta mer.