Rekryteringsfirma Headhunting Job Solution Logo

Hur kan vi effektivisera
din rekrytering?

Vi är experter på headhunting och search. Men för att toppa laget lite extra har vi valt att fokusera på följande fem branscher.

Headhunter Samhällsbyggnad och infrastruktur Headhunter Samhällsbyggnad och infrastruktur

Sen vår start hösten 2015 så har vi fått följa med Sverige på en fantastiskt spännande resa när det kommer till samhällsbyggnad och Infrastruktur. I samband med vårt intåg på marknaden så var konjunkturen påväg upp igen efter en mindre dipp, där framförallt bostäderna hade en fantastisk resa från hösten 2015 och fram till 2018. Med bostadsbyggandet och formandet av nya samhällen så kom också infrastrukturarbetet att utvecklas naturligt i symbios med bostadsbyggandet.

För oss som ser marknaden utifrån så är det tydligt att maktbalansen har skiftat senaste 5-10 åren, och det är numera arbetstagarens marknad och inte arbetsgivarens. Det klassiska rekryteringssättet med annonser och reklam är inte längre lika effektivt. Arbetstagarna vet sitt värde i större utsträckning, och rekryteringsprocessen måste kretsa mer kring arbetstagarens potentiella utveckling och nya utmaningar hos en eventuell ny arbetsgivare.

Vi kan bidra med vårt nytänkande sätt när det kommer till rekrytering. Vi hjälper till med alla tänkbara roller inom Samhällsbyggnad och Infrastruktur. Projektledare, Gruppchefer, Arbetsledare, Inköpare, Kalkyl, Projekteringsledning etc.

Är det så att du vill höra mer om hur vi kan hjälpa dig med att träffa nya kandidater?

Hör av dig till Viktor på viktor.ronn@jobsolution.se , eller ring honom på +46 733 697 737.

Headhunting firma Energi och Industri Rekryterare Energi och Industri Search Firma Energi och Industri

Sedan 2016 så har vi börjat att jobba mer och mer med energi- och industrisektorn. Vi har sett en fin utveckling på sektorn, men precis som alla som är verksamma inom energi och industri så har vi kunnat konstatera att det är en global avmattning som sker. Graferna pekar inte lika mycket uppåt som de gjorde för 4-5 år sedan, utan ett mer kostnadseffektivt och sparsamt arbete är av yttersta vikt.

I och med att företagen som är verksamma inom den branschen blir än mer kostnadseffektiva, är stora kostnader såklart ingenting som lockar. Där kan vi bidra med vår tjänst så att ni slipper betala stora summor för reklamkampanjer och annonser som inte lockar den trafik ni vill.

För marknadsmässiga små summor, så kan vi bidra med kvalitativa kandidater som du vill träffa genom vårt nytänkande sätt när det kommer till rekrytering.

Vi hjälper till med alla tänkbara roller inom Energi och industri. Roller som valideringsingenjör, processingenjörer, automationsingenjörer, projektledare och miljökonsulter är vanliga profiler som vi rekryterarar dagligen. Detta är ett litet axplock på roller som vi i dagsläget arbetar med.

Är det så att du vill höra med om hur vi kan hjälpa dig med att träffa nya kandidater?

Hör av dig till Viktor på viktor.ronn@jobsolution.se , eller ring honom på +46 733 697 737.

Rekrytering Ekonomi och Management Headhunter Ekonomi och Management Search Headhunting Ekonomi och Management

De senaste åren så har bristen på kompetens inom Ekonomi- och managementsektorn skapat tillväxtutmaningar för företag som har gått bra. Med en ökad efterfrågan av specifika tjänster inom B2C och B2B, så har marknadens delats upp i mer specifika områden med spetskompetens. Med en högkonjunktur i ryggen så har marknaden haft en tillväxt, men mängden kompetens har varit begränsad.

För oss har det varit tydligt att den klassiska marknadsföringsmodellen med annonser och reklam inte har fungerat. Från att ha varit arbetsgivarens marknad, så har det nu övergått till att vara arbetstagarens marknad.

Vi jobbar brett inom Ekonomi- och managementsektorn. Vi jobbar med t.ex. redovisningskonsulter, revisorer, lönekonsulter, managementkonsulter inom t.ex. risk och compliance eller försäkring, samt löneadministratörer.

Genom åren så har vi byggt upp ett stort nätverk med kompetenta kandidater som är redo för nästa utmaning.

Är det så att du vill höra med om hur vi kan hjälpa dig med att träffa nya kandidater?

Hör av dig till Carl på carl.renman@jobsolution.se , eller ring honom på +46 709 590 303.

Search El-VVS och Bygginstallation Headhunter El-VVS och Bygginstallation Rekryteringsfirma El-VVS och Bygginstallation

Med högkonjunkturens toppnivå i mitten på 2010-talet så exploderade antalet nybyggen i Sverige. En följd av det blev att El-VVS och bygginstallation fick sig en ordentlig skjuts.

Bristen på en utbredd kompetens i samhället inom dessa sektorer var ett faktum och marknaden skiftade från att ha varit arbetsgivarens, till arbetstagarens. En helt annan införsäljningsprocess var tvungen att tillämpas, och många arbetstagare drev upp sina löner till rekordnivåer.

Trots att konjunkturen pekar alltjämt mer avvikande uppåt så, förväntas dock El-vvs och bygginstallation inte följa samma kurva. Samhällsbyggandet och utvecklingen av nya byggnader i samhället må ha stagnerat, men vikten av fungerande och utvecklade byggnader med underhåll kvarstår.

I dagsläget så jobbar vi med flera olika delar inom den här sektorn. Roller som vi dagligen hanterar kan t.ex. vara Elektriker, VVS-montörer, projektledare, servicetekniker, besiktningsmän och säkerhetstekniker.

Är det så att du vill höra med om hur vi kan hjälpa dig med att träffa nya kandidater?

hör av dig till Charles på charles.kall@jobsolution.se , eller ring honom på +46 763 206 854.

Rekryterare IT branschen Headhunter IT branschen Search Bolag IT Rekryterare

IT

I november 2019 så kom en rapport om att 90 000 programmerare kommer att saknas år 2022. I och med IT-sektorns explosionsartade behov av kompetens så råder stor arbetsbrist på många ställen i landet. Trots att det spås en lågkonjunktur på ingång från och med 2020 i alla branscher, så råder det inga tvivel om att högkonjunkturen inom IT-sektorn kommer att kvarstå.

Detta är något som många rekryteringsföretag inom branscher utnyttjar. Vi särskiljer oss gentemot andra rekryteringsföretag som jobbar inom IT. Med vårt nätverksbyggande arbetssätt så kan vi applicera ditt företags fördelar med vad kompetenta individer i vårt nätverk letar efter i dagsläget.

Att betala hutlösa priser för att anställa nya medarbetare är ingenting som vi tycker är särskilt hållbart och kommer bara att skada samhället i längden. Med vår arbetsmodell så kan ni nyttja vår tjänst flertalet gånger, innan ni kommer upp i samma summa som våra branschkollegor gör.

Vi har suttit på flertalet projekt över landet, med både stora miljardföretag och mindre start-ups. Vi har god förståelse kring vilken typ av profil som skulle kunna bidra till just er verksamhet. Profiler som Java-utvecklare, .Net-utvecklare, UI/UX designers, Front-end- och Back-end utvecklare är något som vi dagligen hjälper våra kunder att träffa.

Vi jobbar dock över hela spektrumet och hjälper till med vad än kunden efterfrågar om vi har den typen av profiler i vårt nätverk.

Är det så att du vill höra med om hur vi kan hjälpa dig med att träffa nya kandidater?

Hör av dig till Carl på carl.renman@jobsolution.se , eller ring honom på +46 709 590 303.

Hitta din nästa kollega idag!

Vill ni höra mer om oss och hur vi arbetar med rekrytering?
Vi kommer gärna ut till er på ett kortare möte för att berätta mer.