Hur kan vi effektivisera din rekrytering?

Vi är experter på headhunting och search. För att göra vår expertis lite extra spetsig så har vi valt att fokusera på branscherna nedan.

Samhällsbyggnad och infrastruktur

Sen vår start år 2015 har samhällsbyggnad och infrastruktur varit en väldigt aktiv sektor för vår del, och vi har fått vara med på en fantastiskt spännande resa de senaste åren.

Vi kan bidra med vårt nytänkande sätt när det kommer till rekrytering. Vi hjälper till med alla tänkbara roller inom sektorn, så som projektledare, gruppchefer, arbetsledare, inköpare, kalkylatorer, projekteringsledare etc.

Läs mer

 


Energi och industri

Sedan år 2016 har vi successivt ökat vår närvaro inom energi- och industrisektorn. Vi har sett en fin utveckling i branschen som tar stora kliv, men precis som för alla som är verksamma inom sektorn ser vi att det är en global förändring som sker.

Stora förändringar kräver stora investeringar och vi som rekryteringsföretag vill vara med på den här branschens resa och bidra med det vi kan. På ett priseffektivt sätt, tar vi fram rätt profiler som krävs för att fortsätta utvecklingen av branschen.

Vi rekryterar bland annat valideringsingenjörer, processingenjörer, automationsingenjörer och projektledare runt om i Sverige.

Läs mer

Ekonomi och management

De senaste åren har bristen på kompetens inom ekonomi- och managementsektorn skapat tillväxtutmaningar för företag. Vi har sett en explosion av antal företag i Sverige – och dessa bolag behöver ofta extern hjälp inom vissa områden.

För oss är det tydligt att den klassiska marknadsföringsmodellen med annonser och reklam inte längre är lika funktionell. Kandidaterna vill idag veta exakt vad det innebär att jobba för bolag X, vad bolag Y kan erbjuda för projekt och vad bolag Z har för spetskompetens in-house som kandidaten kan ansluta sig till.

Vi jobbar brett inom branschen, de senaste åren har vi hjälpt våra kunder att tillsätta kandidater som bland annat jobbar som redovisningskonsulter, revisorer, lönekonsulter, financial controllers, business controllers och managementkonsulter inom t.ex. risk och compliance eller försäkring.

Läs mer

El, VVS och bygginstallation

Med högkonjunkturens toppnivå i mitten på 2010-talet exploderade antalet nybyggen i Sverige. En följd av det blev att bygginstallationen fick sig en ordentlig skjuts.

Bristen på en utbredd kompetens i samhället inom dessa sektorer var ett faktum och marknaden skiftade från att ha varit arbetsgivarens, till att bli arbetstagarens. En helt annan införsäljningsprocess var tvungen att tillämpas. Trots att konjunkturen har pekat alltjämt mer avvikande uppåt så förväntas det här segmentet att få en skjuts efter covid-19. Saker som ger ytterligare indikationer på det här är att bostadsbyggandet har ökat i takt – och har prognoser som pekar uppåt. Med det sagt kommer branschen också ha ett större efterfrågat behov.

Roller som vi dagligen rekryterar kan t.ex. vara elektriker, VVS-montörer, projektledare, servicetekniker, besiktningsmän, säkerhetstekniker.

Läs mer

IT

År 2019 kom en rapport om att 60 000 utvecklare kommer att saknas år 2022. I och med IT-sektorns explosionsartade behov av kompetens råder det stor arbetsbrist på många ställen i landet. Covid-19 pandemin har bidragit till en ytterligare skjuts av efterfrågan på programmerare då digitaliseringen tog ett språng i utvecklingen i landet.

Vi särskiljer oss gentemot många andra rekryteringsföretag som jobbar med programmerare. Vårt nätverksbyggande över tid gör att vi kan applicera ditt företags fördelar i våra dialoger med kandidater som finns i vårt nätverk.

Vi har suttit på flertalet projekt över landet tillsammans med kunder, både stora miljardföretag och mindre start-ups. Vi har god förståelse för vilken typ av profil som skulle kunna bidra till just er verksamhet och era projekt. Profiler som Java-utvecklare, .Net-utvecklare, UI/UX-designers, Front-end- och Back-endutvecklare är något som vi dagligen hjälper våra kunder att träffa.

Läs mer

Hitta din nästa kollega idag!

Vill ni höra mer om oss och hur vi arbetar med rekrytering? Vi kommer gärna ut till er på ett kortare möte för att berätta mer.

Boka möte här
Välkommen till Job Solution Swedens hemsida.

Letar du efter Job Solution Holding? Vänligen besök deras hemsida här.