Personlig integritet

Job Solution värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du delar dina personuppgifter med oss.

Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Denna har bland annat till syfte att skydda enskilda individers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Job Solution strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens integritet vad gäller hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter.

Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, kontaktinformation eller CV.

Vår lagring av personuppgifter baseras alltid på en rättslig grund till exempel, avtal, samtycke eller intresseavvägning.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Den juridiska personen Job Solution Sweden AB (organisationsnummer 559007-0750) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter sparar ni om mig som kandidat?

  • Ditt namn
  • Kontaktinformation som e-mailadress, telefonnummer och adress
  • Födelsedatum
  • Tidigare anställningar och befattningar
  • Foto
  • Ditt CV
  • Länk till din LinkedIn-profil

Ovanstående personuppgifter ger du samtycke till när du skickar ditt CV till oss. Vi sparar endast ditt CV i 36 månader och därefter gallras din profil bort.

Eftersom Job Solution arbetar med headhunting händer det att vi tar in personuppgifter från tredje part, exempelvis LinkedIn. Är din profil intressant kontaktar vi dig för samtycke och eventuella kompletarande uppgifter som kan innehålla personuppgifter såsom ovan.

Som princip rekommenderar vi att du inte inkluderar så kallad känslig information till oss till exempel via CV då det heller inte behövs för detta syfte. Exempel på känslig information kan vara, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, religiös övertygelse, facktillhörighet eller uppgifter om dina barn.

Vid referenstagning sker detta endast med ditt uttryckliga samtycke och Job Solutions rutin vid referenstagning innebär att inga referenspersoners personuppgifter sparas längre än nödvändigt.

Samtliga personuppgifter som Job Solution sparar är i rekrytering, headhunting och/eller search- syfte.

Dina rättigheter som kandidat hos oss

Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss på info@jobsolution.se.

Mer om GDPR förordningen hittar du på: Datainspektionen.

Hitta din nästa kollega idag!

Vill ni höra mer om oss och hur vi arbetar med rekrytering? Vi kommer gärna ut till er på ett kortare möte för att berätta mer.

Boka möte här
Välkommen till Job Solution Swedens hemsida.

Letar du efter Job Solution Holding? Vänligen besök deras hemsida här.