Konsten att identifiera ett rekryteringsbehov

Hur arbetar vi på Job Solution för att identifiera ett rekryteringsbehov hos nuvarande eller potentiella samarbetspartners? Här beskriver vi hur den processen går till och vilka egenskaper vi anser vara viktiga hos oss som rekryteringspartner.

Som inledning vill vi betona vikten av att utveckla långsiktiga relationer med både samarbetspartners och kandidater. Det skapar inte bara en större förståelse för våra samarbetspartners rekryteringsbehov eller våra kandidaters karriärmål – det skapar även möjligheter att arbeta proaktivt och att matcha våra samarbetspartners behov med rätt profiler när tillfället dyker upp.

Historia

För att identifiera våra samarbetspartners rekryteringsbehov behöver vi först och främst lära känna företagets affärsområden, kultur och historia. Det här är viktiga delar att analysera för att bilda en uppfattning om det framtida behovet. Vi tittar bland annat på vad som tidigare fungerat bra, vad som fungerat mindre bra och vad utfallet har blivit av dessa beslut.

Verksamheten idag

I nästa steg tittar vi på hur verksamheten fungerar i dagsläget. Var finns utmaningarna i den dagliga verksamheten? Vilka delar av organisationen fungerar bra? Slutligen, vad blir slutprodukten av alla avdelningars resultat? Med andra ord, vad leder organisationens styrkor och svagheter till?

Mål

När vi har bildat en uppfattning om vart företaget står idag och hur vägen dit sett ut är nästa steg att titta på vart företaget är påväg. Vad är målet och hur ser ambitionerna ut framöver? Det här är en superviktig del när det kommer till hur vi för dialog med potentiella kandidater. En tydlig ambition och plan framåt är en av de viktigaste delarna när det kommer till att rekrytera och attrahera efterfrågad kompetens.

Behov

Så, vad krävs för att företaget ska nå sitt mål? Till sist identifierar vi vilka behov som behöver bearbetas här och nu, och vilka som kräver en långsiktig lösning. Med andra ord, vilka rekryteringar krävs idag, och vilka kommer krävas framöver?

I vår roll som rekryteringspartner är det vårt ansvar att stötta och finnas där för våra samarbetspartners löpande. Det kan handla om allt från att bolla tankar och idéer, till att komma med förslag på hur en rekryteringsprocess kan se ut. Viktigt att poängtera är också att vi har ett ”extra öra mot marknaden”. Vi snappar hela tiden upp information och nyheter genom våra kontakter med olika kandidater. Det gör att vi kan tillgodose våra samarbetspartners med marknadens bild av dem som företag, vilket är värdefull information för företag att bevaka. Den här informationen är dessutom en värdefull insikt inför nästa rekryteringsprocess för att justera små saker som gör nästa rekryteringsprocess än mer framgångsrik.


Publicerades: 10 jan 2022

  • Rekrytering

Hitta din nästa kollega idag!

Vill ni höra mer om oss och hur vi arbetar med rekrytering? Vi kommer gärna ut till er på ett kortare möte för att berätta mer.

Boka möte här
Välkommen till Job Solution Swedens hemsida.

Letar du efter Job Solution Holding? Vänligen besök deras hemsida här.