Så ska du tänka kring dina referenser när du söker jobb

Hur ska du tänka kring dina referenser? Vem kan du använda som referens? Är det någon du bör undvika? Vår Team Leader Daniella listar sina bästa tips för hur du bör tänka när du väljer ut dina referenser.

Först och främst, grattis! Har en blivande arbetsgivare frågat dig om referenser betyder det att du är en av slutkandidaterna i en rekryteringsprocess och ett steg närmare drömjobbet. I det här steget vill rekryteraren ta reda på hur du presterat i dina tidigare roller, hur du fungerar i en grupp och vad som kännetecknar dig. Det här är även ett sätt för rekryteraren att få tips på hur man som kommande arbetsgivare ska motivera och leda dig när du väl är på plats. Referenser spelar därför en viktig roll och kan vara avgörande för om du kammar hem ditt drömjobb eller inte – så vad är viktigt att tänka på när du väljer ut dina referenser?

Nedan listar jag mina fyra bästa tips:

Fråga först och informera dina referenser

Rekryteraren vill kontakta en person som är förberedd – se därför till att alltid fråga dina referenser om de är villiga att ställa upp. Informera även dina referenser vilken tjänst det gäller och berätta vem de kommer att bli kontaktade av så att de hinner förbereda sig inför samtalet. Du bör även kontrollera att du har rätt och uppdaterade kontaktuppgifter till dina referenser.

Välj referenser noga

Som tidigare nämnt kan dina referenser vara avgörande för om du kammar hem ditt drömjobb eller inte, välj därför dina referenser noga. En bra referens är en person som har en positiv bild av dig och som har tillräcklig kunskap om dig för att på ett professionellt sätt kunna bedöma och redogöra för dina styrkor och svagheter.  Anpassa valet av referenser efter jobbet du söker och se gärna till att ange två till tre personer som känner dig väl genom olika arbetsrelaterade situationer. En fördel med att ange flera referenser är att de kan tillföra olika perspektiv. Din familj och nära vänner bör du inte inkludera i detta sammanhang.

Du behöver inte lämna din nuvarande chef som referens

Rekryteraren är fullt medveten om att det kan vara känsligt att visa på sin arbetsplats att man är på väg därifrån, framför allt om det sedan inte skulle gå hela vägen. En referens behöver nödvändigtvis inte vara din nuvarande chef men du kanske har en tidigare chef eller kollega som slutat som du kan fråga? Eller en projektledare från en annan avdelning som du jobbat tätt med? Eller varför inte en kund som kan ge rekryteraren ett perspektiv utifrån.

Tacka dina referenser

Glöm inte att tacka dina referenser oavsett om du får jobbet eller inte. Personen har avsatt tid och hjälpt dig till din nya utmaning. Det är också ett sätt för dig att underhålla ditt nätverk vilket kan gynna dig i framtiden. Nästa gång kanske det är du som får agera referens!


Daniella - Team Leader


Publicerades: 13 jun 2022

  • Jobb
  • Referenser
  • Tips

Hitta din nästa kollega idag!

Vill ni höra mer om oss och hur vi arbetar med rekrytering? Vi kommer gärna ut till er på ett kortare möte för att berätta mer.

Boka möte här
Välkommen till Job Solution Swedens hemsida.

Letar du efter Job Solution Holding? Vänligen besök deras hemsida här.