Så blir du attraktiv som arbetsgivare  

Trevliga kollegor och en bra arbetsmiljö – det värderar arbetstagarna högst hos sina nuvarande eller potentiella arbetsgivare enligt Academic Works årliga undersökning Young Professional Attraction Index (YPAI). Att vara attraktiv som arbetsgivare har blivit alltmer omtalat på marknaden och att satsa på sin företagskultur är idag A och O för att attrahera de bästa kandidaterna. Vår rekryterare Agnes listar några av de viktigaste egenskaperna som kandidater efterfrågar idag. 

1. Trevliga kollegor och en bra arbetsmiljö. Idag ligger inte en hög lön och bra förmåner i toppen längre för vad arbetstagare efterfrågar hos sina arbetsgivare. Istället värderas trevliga kollegor och en bra arbetsmiljö högst. Se till att planera in aktiviteter inom organisationen med jämna mellanrum som fokuserar på att stärka bandet mellan kollegor. Se även över den estetiska miljön på kontoret och se till att distansarbetare har det de behöver för att kunna utföra sitt arbete.  

2. Lön och förmåner. Även om det inte längre ligger högst upp på listan, värderas lönen fortfarande högt bland arbetstagarna. Idag värdesätts också olika förmåner högt. Som friskvårdsbidrag, friskvårdstimmar och företagsbil – men framför allt flexibla arbetstider och möjligheten arbeta på distans.  

3. Bra chef och ledarskap. Som nummer tre på listan kom ledarskap. Hälften av alla som deltog i Academic Works undersökning YPAI såg ledarskap som en viktig egenskap för att arbetsgivare ska uppfattas attraktiva. Vad kan ni som arbetsgivare göra för att bygga ett stabilt och tryggt ledarskap inom organisationen? Krävs kontinuerliga ledarskapsutbildningar? Medarbetarundersökningar? En större flexibilitet kring kontaktvägar för att förbättra kommunikationen med distansarbetare? Vad behöver era medarbetare? Väx tillsammans!

4. Karriär- och utvecklingsmöjligheter. ”Bra utvecklingsmöjligheter” ser vi i nästintill varje jobbannons. Men vad innebär det i er organisation? Arbetstagare söker sig till organisationer med bra karriär- och utvecklingsmöjligheter. Så pass att det anses vara konkurrenskraftigt i val av arbetsgivare. De nyexaminerade är inte färdiga med att lära sig – de vill gärna ha chansen till att fortbilda sig och utvecklas i takt med bolaget. Glöm därför inte att investera i era medarbetare och kommunicera tidigt i rekryteringsprocessen vilka utvecklingsmöjligheter som finns hos er.

5. Trygg anställning/företagets stabilitet. I tider som kantas av olika omvärldskriser, vill arbetstagare veta att arbetsgivaren står pall. Arbetstagare vill känna sig trygga i deras framtid inom organisationen. Hur kan ni som arbetsgivare erbjuda och kommunicera trygghet? Vad gör er till ett stabilt företag?

Med det sagt, se över de här punkterna i din organisation. Hur väl möter ni arbetstagarnas förväntningar och vad behöver ni göra för att bli kandidaternas förstahandsval när de söker nya jobb?

Andra viktiga faktorer som lyftes i studien var följande alternativ i inbördes ordning: 

  • Arbetsuppgifternas karaktär och utformning 
  • Flexibilitet och work-life balance 
  • Geografiskt läge av arbetsplatsen 
  • Jämställdhet, mångfald och hållbarhet 
  • Nytänkande/framåtriktade.  

Publicerades: 25 okt 2022

  • Övrigt

Hitta din nästa kollega idag!

Vill ni höra mer om oss och hur vi arbetar med rekrytering? Vi kommer gärna ut till er på ett kortare möte för att berätta mer.

Boka möte här
Välkommen till Job Solution Swedens hemsida.

Letar du efter Job Solution Holding? Vänligen besök deras hemsida här.