Så kan AI motverka diskriminerande rekrytering

Har du någon gång upplevt att du gått miste om en tjänst på grund av aspekter som inte går att härröra till din kompetens? Eller att du blivit bortvald på grund av din ålder, kön eller etnicitet? Du är inte ensam. I rekryteringsbranschen jobbar man kontinuerligt med att utveckla arbetssätt som syftar till att minimera riskerna för diskriminering. Ett exempel på sådan utveckling är AI-rekrytering. Vår rekryterare Sofia redogör för hur en sådan rekryteringsprocess kan se ut.

Rekryteringsföretag jobbar på flera olika sätt med att rekrytera rätt kompetens till rätt plats. En viktig del i detta är att se till att kompetens inte går till spillo på grund av diskriminering. Ett hett arbetssätt inom rekrytering idag är kompetensbaserad rekrytering, där kompetensen styr urvalet. Det blir även alltmer vanligare att anonymisera ansökningar som kommer in. Ett annat relativt nytt arbetssätt som börjat användas för att råda bot på diskriminering inom rekryteringsprocesser är faktiskt robotar! Eller ja, inte sådana fräna som man sett i någon actionpackad biofilm, utan datorer. Datorer som genom Artificiell Intelligens (AI) hjälper till att sålla bland ansökningar.

Så vad är AI? Det handlar, väldigt enkelt förklarat, om att försöka möjliggöra för datorer att göra det som den mänskliga hjärnan kan göra. Inom rekrytering kan det handla om att undersöka ansökningar, som CV:n, för att kategorisera sökande i grupper baserat på deras kvalifikationer, detta med hjälp av algoritmer.

Hur kan AI bidra inom rekrytering? I traditionell (och mänsklig) rekrytering finns risken för diskriminering, delvis på grund av fördomar, som många gånger finns undermedvetet hos personen som rekryterar. Det missgynnar kandidater som sållas bort på grunder som inte har att göra med jobbet i sig, så som kön, etnicitet och ålder. Det missgynnar även arbetsgivarna i och med risken att gå miste om kompetens. Genom att låta datorer skanna ansökningar och genom inlärda algoritmer välja ut kandidater som passar det arbetsgivaren söker, kan man undvika att kandidater väljs ut på grunder som inte har med tjänsten i sig att göra. Datorn lär sig helt enkelt vad arbetsgivaren söker för profiler, och väljer ut ansökningar som innehåller aspekter som matchar in på den profilen utan att ta hänsyn till saker som en mänsklig rekryterare kanske undermedvetet skulle låta påverka. Toppen, eller hur?

Ja, men det kan också bli lite fel… Nyhetsbyrån Reuters skriver om ett välkänt exempel på hur AI kan stjälpa snarare än hjälpa företag i målet att jobba för en fördomsfri rekryteringsprocess. Nämligen när företaget Amazon testade användning av AI i sina rekryteringsprocesser där algoritmerna var konstruerade att utgå från tidigare ansökningar de senaste tio åren. Problemet? Majoriteten av dessa ansökningar bestod av män, vilket gjorde att tekniken också trodde att dessa var de bäst lämpade kandidaterna. Därmed prioriterades män framför kvinnor i selekteringen av kandidater, och datorn lärde sig bland annat att sålla bort kandidater som på något sätt hade med ”kvinna” i sina ansökningar. Den teknik som skulle undvika diskriminering i processen skapade alltså i stället just det.

Innebär det här då att AI inte är pålitligt? Nja, det är nog inte så enkelt. AI är en teknik som utvecklas i rasande fart, vilket bör innebära att den blir mer och mer pålitlig. AI är absolut här för att stanna och kommer med all säkerhet bli allt vanligare i rekryteringsprocesser. Teknik håller till och med på att utvecklas så pass att datorn inte bara skannar inkommande ansökningar, utan även håller i själva intervjun. Så då kvarstår frågan – kommer AI vara lösningen på alla problem kring diskriminering inom rekrytering? Tyvärr är det nog inte riktigt så enkelt, men kan det hjälpa oss lite på vägen framåt mot en mer rättvis rekryteringsprocess är det någonting vi inte bör bortse.


Sofia - Rekryterare


Publicerades: 11 apr 2022

  • AI
  • Rekrytering

Hitta din nästa kollega idag!

Vill ni höra mer om oss och hur vi arbetar med rekrytering? Vi kommer gärna ut till er på ett kortare möte för att berätta mer.

Boka möte här
Välkommen till Job Solution Swedens hemsida.

Letar du efter Job Solution Holding? Vänligen besök deras hemsida här.